Đặc sản Bình Định

Đặc sản Bình Định

Bánh Ít Lá Gai

3,000 

Đặc sản Bình Định

Bánh Hồng

30,000 45,000 

Đặc sản Bình Định

Nem Chua Chợ Huyện 250gr

25,000 

Đặc sản Bình Định

Tré

25,000 
100,000 
85,000 

Đặc sản Bình Định

Bánh Rế Dừa

25,000 

Đặc sản Bình Định

Bánh dừa nướng

30,000 

Đặc sản Bình Định

Đặc sản Bình Định

Bánh Ít Lá Gai

3,000 

Đặc sản Bình Định

Bánh Hồng

30,000 45,000 

Đặc sản Bình Định

Nem Chua Chợ Huyện 250gr

25,000 

Đặc sản Bình Định

Tré

25,000 
100,000 
85,000 

Đặc sản Bình Định

Bánh Rế Dừa

25,000 

Đặc sản Bình Định

Bánh dừa nướng

30,000 

Xem tất cả sản phẩm (40)

Hải sản khô các loại

Hải sản khô

Mực khô (Mã hàng: SPA)

225,000 900,000 
275,000 1,100,000 

Hải sản khô

Tôm Khô (Size Trung)

175,000 700,000 

Hải sản khô

Cá Chỉ Vàng Khô

60,000 120,000 

Hải sản khô

Cá Bò Khô

60,000 120,000 

Hải sản khô

Cá Lao Khô Tẩm Gia Vị

60,000 120,000 

Hải sản khô

Ruốc Khô (Tép Khô)

50,000 100,000 

Hải sản khô

Rong Biển Khô 100gr

70,000 

Hải sản khô các loại

Hải sản khô

Mực khô (Mã hàng: SPA)

225,000 900,000 
275,000 1,100,000 

Hải sản khô

Tôm Khô (Size Trung)

175,000 700,000 

Hải sản khô

Cá Chỉ Vàng Khô

60,000 120,000 

Hải sản khô

Cá Bò Khô

60,000 120,000 

Hải sản khô

Cá Lao Khô Tẩm Gia Vị

60,000 120,000 

Hải sản khô

Ruốc Khô (Tép Khô)

50,000 100,000 

Hải sản khô

Rong Biển Khô 100gr

70,000 

Xem tất cả sản phẩm (20)

Hải sản khô tẩm gia vị ăn liền

Hải sản khô

Mực khô (Mã hàng: SPA)

225,000 900,000 
275,000 1,100,000 

Hải sản khô

Tôm Khô (Size Trung)

175,000 700,000 

Hải sản khô

Cá Chỉ Vàng Khô

60,000 120,000 

Hải sản khô

Cá Bò Khô

60,000 120,000 

Hải sản khô

Cá Lao Khô Tẩm Gia Vị

60,000 120,000 

Hải sản khô

Ruốc Khô (Tép Khô)

50,000 100,000 

Hải sản khô

Rong Biển Khô 100gr

70,000 

Hải sản khô tẩm gia vị ăn liền

Hải sản khô

Mực khô (Mã hàng: SPA)

225,000 900,000 
275,000 1,100,000 

Hải sản khô

Tôm Khô (Size Trung)

175,000 700,000 

Hải sản khô

Cá Chỉ Vàng Khô

60,000 120,000 

Hải sản khô

Cá Bò Khô

60,000 120,000 

Hải sản khô

Cá Lao Khô Tẩm Gia Vị

60,000 120,000 

Hải sản khô

Ruốc Khô (Tép Khô)

50,000 100,000 

Hải sản khô

Rong Biển Khô 100gr

70,000 

Xem tất cả sản phẩm (20)

Hải sản một nắng

Hải sản một nắng

Mực Một Nắng 1kg

225,000 450,000 

Hải sản một nắng

Mực Một Nắng Dẻo 500gr

400,000 800,000 

Hải sản một nắng

Bò Một Nắng 500gr

275,000 550,000 

Hải sản một nắng

Hải sản một nắng

Mực Một Nắng 1kg

225,000 450,000 

Hải sản một nắng

Mực Một Nắng Dẻo 500gr

400,000 800,000 

Hải sản một nắng

Bò Một Nắng 500gr

275,000 550,000 

Xem tất cả sản phẩm (3)

CÁC LOẠI MẮM CHẤM

Các Loại mắm chấm

Mắm Tôm Chua 500gr

110,000 

Các Loại mắm chấm

Mắm Cá Thu Xay 500gr

130,000 

Các Loại mắm chấm

Mắm Ruốc 500gr

70,000 

Các Loại mắm chấm

Mắm Cá Cơm 500gr

60,000 

Các Loại mắm chấm

Mắm Tép 500gr

65,000 

Các Loại mắm chấm

Mắm Mực 500gr

50,000 

Các Loại mắm chấm

Mắm Cá Thu Lát 500gr

100,000 

Các Loại mắm chấm

Mắm Tôm Bắc 500gr

50,000 

Các loại mắm chấm

Các Loại mắm chấm

Mắm Tôm Chua 500gr

110,000 

Các Loại mắm chấm

Mắm Cá Thu Xay 500gr

130,000 

Các Loại mắm chấm

Mắm Ruốc 500gr

70,000 

Các Loại mắm chấm

Mắm Cá Cơm 500gr

60,000 

Các Loại mắm chấm

Mắm Tép 500gr

65,000 

Các Loại mắm chấm

Mắm Mực 500gr

50,000 

Các Loại mắm chấm

Mắm Cá Thu Lát 500gr

100,000 

Các Loại mắm chấm

Mắm Tôm Bắc 500gr

50,000 

Xem tất cả sản phẩm(13)

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

Xem tất cả sản phẩm

Hải sản khô tẩm ăn liền

Cá Cơm Tẩm Gia Vị Ăn Liền

55,000 110,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Cá Bò Tẩm Gia Vị Ăn Liền

50,000 100,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Bò Khô Lát 500gr

400,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Mực Cán Tẩm Gia Vị Ăn Liền

120,000 240,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Dăm Bông Cá Thu 250gr

100,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Dăm Bông Heo 150gr

55,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Mực Ngào

85,000 140,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Cá Chỉ Vàng Tẩm Gia Vị Ăn Liền 300gr

80,000 

Các sản phẩm khác

Hải sản khô tẩm ăn liền

Cá Cơm Tẩm Gia Vị Ăn Liền

55,000 110,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Cá Bò Tẩm Gia Vị Ăn Liền

50,000 100,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Bò Khô Lát 500gr

400,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Mực Cán Tẩm Gia Vị Ăn Liền

120,000 240,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Dăm Bông Cá Thu 250gr

100,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Dăm Bông Heo 150gr

55,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Mực Ngào

85,000 140,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Cá Chỉ Vàng Tẩm Gia Vị Ăn Liền 300gr

80,000 

Xem tất cả sản phẩm (0)

Đường đi đến Cửa hàng Mận Khoa

Đường đi đến cửa hàng Mận Khoa