Tré

25,000 

Giao hàng:

Tré có thời gian sử dụng ngắn ở nhiệt độ thường nên vận chuyển phù hợp bằng đường ô tô, máy bay,…

Không vận chuyển được bằng đường bưu chính.

Thanh toán:

Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng hoặc thanh toán chuyển khoản ngân hàng trước khi giao hàng.

    Tiếp tục Xem sản phẩm