Hải sản khô

Showing 1–12 of 20 results

Hải sản khô

Cá Bò Khô

60,000 120,000 
120,000 

Hải sản khô

Cá Chỉ Vàng Khô

60,000 120,000 

Hải sản khô

Cá Cơm Mồm Khô 500gr

150,000 

Hải sản khô

Cá Đổng Khô 500gr

90,000 

Hải sản khô

Cá Đuối Khô 250gr

90,000 
150,000 

Hải sản khô

Cá Lao Khô 250gr

90,000 

Hải sản khô

Cá Lao Khô Tẩm Gia Vị

60,000 120,000 

Hải sản khô

Cá Mú Khô Tẩm Gia Vị

110,000 220,000 

Hải sản khô

Cá Nục Khô 500gr

90,000 

Hải sản khô

Mực khô (Mã hàng: SPA)

225,000 900,000