Hải sản khô tẩm ăn liền

Showing 1–12 of 19 results

Hải sản khô tẩm ăn liền

Bò Khô Lát 500gr

400,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Bò Khô Xé Sợi 200gr

150,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Cá Bò Tẩm Gia Vị Ăn Liền

50,000 100,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Cá Bống Cắt Sợi Ăn Liền 250gr

95,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Cá Chỉ Vàng Tẩm Gia Vị Ăn Liền 300gr

80,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Cá Cơm Chấy Giòn 250gr

80,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Cá Cơm Tẩm Gia Vị Ăn Liền

55,000 110,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Cá Lao Tẩm Gia Vị Ăn Liền 300gr

80,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Cá Mai Tẩm Gia Vị Ăn Liền 200gr

80,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Cá Mai Tẩm Mè 200 gram

80,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Cá Thiều Ăn Liền 250gr

95,000 

Hải sản khô tẩm ăn liền

Dăm Bông Cá Thu 250gr

100,000